Montessoriskolan i Falun

Källhänvisningar

Källhänvisning Wikipedia

Källhänvisning Nationalencyclopedin

Källhänvisningar i text.

Källhänvisningar till bilder

Källhänvisningar till Flickr-bilder med Creative Commons-licens

Wikimedia-bilder i Open Office

De sex CC-licenserna:
CC BY
CC BY-SA
CC BY-ND
CC BY-NC
CC BY-NC-SA
CC BY-NC-ND

%d bloggare gillar detta: